Medische fout

0

Stukadoor verlamd na narcose

Toen Henk, 35 jaar, last begon te krijgen van pijn aan de rug na jarenlange arbeid als stukadoor, besloot hij medische hulp in te roepen. Nadat door een arts wordt vastgesteld dat de oorzaak een hernia is, worden behandelingen opgestart die echter zonder resultaat blijven. De optie die Henk nog rest is een operatie, die hij op 21 juni 2018 ondergaat. Niettegenstaande dit een operatie is die frequent uitgevoerd wordt, loopt het bij Henk grondig mis en blijkt hij bij het ontwaken verlamd te zijn aan zijn onderrug. Uit onderzoek is gebleken dat er een onjuiste hoeveelheid narcose is toegediend. Het medisch rekenen is bij professionals in de zorg een belangrijk element in de opleiding. De vraag die beantwoord moet worden: Wie is aansprakelijk voor de gemaakte fout?

Arts aansprakelijk gesteld

Voor Henk komt de diagnose zwaar aan. Zijn job, die hoofdzakelijk uit fysieke arbeid bestaat, zal hij door de verlamming niet meer verder kunnen uitoefenen. Hij stelt de arts hiervoor aansprakelijk, maar die verklaart dat de verlamming het gevolg is van een complicatie en dus niet zijn aansprakelijkheid. Medisch rekenen op een doeltreffende behandeling is in het geval van Henk geëindigd in een nachtmerrie die zowel fysiek als mentaal een zware dobber is.

Vaststelling van de aansprakelijkheid

In eerste instantie zal daadwerkelijk moeten vastgesteld worden of de aansprakelijkheid effectief bij de behandelende arts te zoeken is. Er dient hierin onderscheid gemaakt te worden door schade veroorzaakt door een complicatie en schade veroorzaakt door een foutief medisch handelen. In het eerste geval is de arts in principe niet aansprakelijk omdat de patiënt weet en erkent dat aan een operatie steeds risico’s verbonden zijn die schade kunnen veroorzaken. In het tweede geval kan de behandelende arts wel aansprakelijk geacht worden voor de schade die zijn patiënt oploopt.

Stappen in het vaststellen van de aansprakelijkheid

Wanneer de patiënt meent dat de arts verantwoordelijk is voor de opgelopen schade door een medische fout, kan hij deze aansprakelijk stellen. Uiteraard zullen de arts en zijn verzekering proberen aan te tonen dat de schade niet het gevolg is van de medische handelingen van de arts en zullen zij bijgevolg weigeren de schade te vergoeden. In dit geval zal de arts moeten kunnen aantonen op basis van feitelijke bewijzen dat hem geen schuld treft. Dit kan hij onder andere doen door het voorleggen van het operatieverslag waarin alle handelingen die tijdens de operatie werden uitgevoerd, uitvoerig zijn beschreven. Een medische adviseur zal alle verslagen en bewijzen verzamelen en op basis van zijn expertise, kennis en ervaring een uitspraak doen. In vele gevallen zal het aantonen van de aansprakelijkheid met de nodige discussie verlopen en zullen verschillende onderzoekdaden verricht moeten worden alvorens tot een oordeel te komen. Als patiënt kan je in deze situatie het beste over een goede rechtsbijstandverzekering beschikken.

Share.

About Author

Leave A Reply