Kinkhoest

0

Kinkhoest is een zeer besmettelijke infectie van de luchtwegen, wat in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door een bacterie dat Bordetella pertussis heet. Deze bacterie verspreidt zich zeer gemakkelijk door direct contact of via de lucht, via nasale afscheiding of afscheiding uit de mond.

Kinkhoest treft vooral kinderen, maar vandaag de dag komt het steeds vaker bij volwassenen voor. Kinkhoest is een veel voorkomende ziekte onder kinderen, vooral in Canada.

Als een kind lijdt aan kinkhoest, dan zal zij/zij onophoudelijk hoesten in aflatende aanvallen en spasmen die soms wel langer dan een minuut kunnen aanhouden, en aan het einde van een aanval zal het kind vaak paars of rood worden van vermoeidheid en inspanning.

Soms zal het kind na een aanval ook overgeven. Als de aanval luwt, dan zal er een kenmerkend geluid te horen zijn bij de inademing. Dit kan zes tot twaalf weken aanhouden.

Symptomen van kinkhoest bij kinderen en baby’s

De vroege symptomen van kinkhoest komen overeen met symptomen van verkoudheid en omvatten onder andere vermoeidheid, tranende ogen, keelpijn, een milde hoest, koorts en gebrek aan eetlust. Later, na ongeveer twee weken, zullen de ernstige hoestaanvallen intreden.

Symptomen bij volwassenen

Hoewel er lange tijd is gedacht dat volwassenen geen kinkhoest krijgen, is het de laatste jaren duidelijk geworden dat volwassen/adolescente gevallen van kinkhoest zo’n 50% van alle gevallen betreffen.

Volwassenen zullen de klassieke, kenmerkende symptomen niet vertonen. In de meeste gevallen zijn de symptomen bij volwassenen veel milder.

De enige indicatie is een aanhoudende droge hoest, wat het moeilijk maakt om de ziekte vast te stellen. Vaak gaat het ongemerkt.

Wanneer wordt het tijd om de arts in te schakelen Als uw kind kinkhoest heeft en symptomen vertoont als convulsies en toevallen, problemen met ademhalen, kortademigheid, aanhoudend overgeven, hoge koorts, uitdroging of een blauwe gekleurde huid, dan wordt het tijd om medische hulp te zoeken.

In zo’n geval zal het kind opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, omdat het kind 24/7 in de gaten gehouden moet worden.

Share.

About Author

Leave A Reply