De zorgwetten in Nederland

0

Goede zorg is belangrijk, Nederland heeft een van de beste zorgstelsels in Europa en misschien wel de wereld. De zorg is in Nederland in vier verschillende wetten geregeld, waar je gebruik van kan maken hangt vooral af van de ondersteuning en/of zorg die je nodig hebt.

In dit artikel vertellen wij welke wetten dit zijn.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor deze wet kan je naar je gemeente gaan. Heb je bijvoorbeeld hulp nodig om zelfstandig thuis te wonen of juist om wat meer mee te doen in de maatschappij? Dan kan je hier gebruik van maken. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dergelijke zaken niet meer alleen kunnen doen, dit staat allemaal geregeld in de Wmo. Het gaan dan voornamelijk om dingen zoals dagbesteding, ondersteuning in het huishouden, ontlasten van mantelzorgers, algemene voorzieningen zoals maaltijden en maatschappelijk opvang. Iedereen gemeente bepaald hier zelf hoe ze de ondersteuning voor de inwoners regelen, meestal heb je in het gemeentehuis een loket waar je terecht kan voor advies en vragen, als dat niet is is er vaak een telefoonnummer of website waar je gebruik van kan maken.

De Zorgverzekeringswet (Zvw)

Voor deze wet moet je bij je zorgverzekeraar zijn, iedereen die in Nederland werkt of woont is verplicht om een zorgverzekering te hebben, dit is vastgesteld in de wet. De Zorgverzekeringswet wordt ook wel de basisverzekering genoemd, deze dekt onder andere het gebruik van het ziekenhuis, huisarts, apotheek en de wijkverpleging. Je kan je bij de Zvw ook nog aanvullend laten verzekeren voor zaken zoals de tandarts

De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is er voor iedereen die langdurige zorg of 24 uurs zorg nodig heeft. Deze zorg is er voor onder andere dementerenden, ouderen, chronisch zieken of mensen met een psychische aandoening of handicap. Deze zorg kan zowel in een instelling als thuis verleend worden, het moet thuis echter wel mogelijk zijn om dit veilig en goed te kunnen doen. Een indicatie van de Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) is nodig om voor 24 uurs zorg in aanmerking te komen, in Nederland voeren zorgkantoren dit uit. 24 uurs zorg kan verder ook worden ingeschakeld om tijdelijk de mantelzorger(s) te ontlasten, dit wordt ook wel respijtzorg genoemd.

De Jeugdwet

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er juist kinderen zijn de hulp nodig hebben, daarvoor kan je ook terecht bij jouw eigen gemeente. In de jeugdwet staat beschreven hoe gemeenten ondersteuning kunnen bieden aan jongeren met een aandoening, beperking, stoornis of opgroeiproblemen. Meestal worden de gemeenten hierbij ingeschakeld voor kinderen met gedragsproblemen, gehandicapte kinderen en zelfs kinder die seksueel misbruikt zijn.

Share.

About Author

Leave A Reply